Opening night

This year’s Cardiff Arts Academy Foundation Course End of Year Show opened on Friday last week. The exhibition represents the culmination of a year of hard work by students and is a showcase for a great deal of talent. Many now look forward to going on to degrees in art and design at universities throughout the country including Bath Spa, Dundee, Kingston, Manchester, Brighton, Goldsmiths and Cardiff Met amongst many more. With almost half of the course achieving a distinction grade, this year’s students have been an exceptional cohort and the quality of the work on show this week is testament to their hard work, talent and determination. Well done!

Agorwyd Sioe Diwedd Blwyddyn y Cwrs Sylfaen yn Academi Celfyddydau Caerdydd eleni ddydd Gwener yr wythnos diwethaf. Mae’r arddangosfa’n cynrychioli’r diwedd ar ôl blwyddyn o waith caled gan fyfyrwyr, ac mae’n arddangosfa ar gyfer llawer iawn o dalent. Mae llawer bellach yn edrych ymlaen at fynd ymlaen i astudio graddau mewn celf a dylunio mewn prifysgolion ledled y wlad, gan gynnwys Bath Spa, Dundee, Kingston, Manceinion, Brighton, Goldsmiths a Met Caerdydd, ymysg llawer mwy. Gyda bron i hanner y cwrs yn ennill gradd rhagoriaeth, mae’r myfyrwyr eleni wedi bod yn garfan eithriadol, ac mae ansawdd y gwaith a ddangosir yr wythnos hon yn dyst i’w gwaith caled, eu talent a’u penderfyniad. Da iawn!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s